Kontakt

Rekostav +, s.r.o.
J. Ťatliaka 2309
026 01 Dolný Kubín

e-mail: rekostav@rekostav.sk
web: www.rekostav.sk

IČO: 36 434 078
DIČ: 2022055508
IČ DPH: SK2022055508

pán Špaglík
tel.: 0911 999 881
e-mail: spaglik@rekostav.sk

Anna Kustrová – predajňa
tel.: 0911 999 882
tel.: 043/5823 027, 5823 028
fax: 043/5884 664
e-mail: kustrova@rekostav.sk