Cenníky

Cenníky na produkty SAPELI nájdete na stránke www.sapeli.sk, alebo v našej predajni v Dolnom Kubíne. Cena práce pri osadení sa kalkuluje podľa predpokladaného rozsahu prác. Konečná cena je fakturovaná podľa odberu tovaru a uskutočnených prác.

Ceny produktov Internova sa kalkulujú podľa rozsahu objednávky a predpokladaného rozsahu prác. Konečná cena je fakturovaná podľa odberu tovaru a uskutočnených prác.